Stichting Hiëronymus


De Stichting Hiëronymus werd in 2010 opgericht door de Broeders Hiëronymieten in samenwerking met enkele bestuurders-adviseurs. De Broeders wensten hun ‘erfenis’, zowel roerend als onroerend goed, over te dragen aan een groep van deskundige leken. die deze Stichting van Openbaar Nut aansturen. Voor de uitvoering van de doelstellingen, m.n. het verdere beheer van het patrimonium van de Congregatie enerzijds en de verderzetting van de waarden en de ‘goede werken’ van de Broeders in de verschillende partnerorganisaties anderzijds, wordt de Stichting ondersteund door de medewerkers van Netwerk Hiëronymus.